[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 25 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก

 
  
ประวัติโรงพยาบาล  
 

ประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาล

   การก่อตั้งเดิมที โรงพยาบาลกระบุรี เป็นสถานีอนามัยชั้นสองประจำอำเภอกระบุรี ก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๔อยู่ติดกับที่ทำการเทศบาลตำบลน้ำจืดในปัจจุบัน ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๐๕ได้ขยายเป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง มีแพทย์ประจำหนึ่งคน มีพยาบาลหนึ่งคน เจ้าหน้าที่พยาบาลสามคนการขยายตัว ปี พ.ศ. ๒๕๒๐กระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างโรงพยาบาลกระบุรีขนาด ๑๐เตียง และสำเร็จเปิดทำการเมื่อวันที่ ๒๓ธันวาคม ๒๕๒๑โดยมีนายจำลอง พลเดช ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดโรงพยาบาลกระบุรีสร้างขึ้นบนเนื้อที่๑๑ไร่ ซึ่งเดิมเป็นสุสานสาธารณประโยชน์ของกระทรวงมหาดไทย โรงพยาบาลตั้งอยู่บนเนินเขาหันหน้าไปทางทิศใต้ มีถนนที่ราดยางที่สูงชันจากถนเพชรเกษมถึงหน้าตึกโรงพยาบาลระยะทางประมาณ ๑๐๐เมตร และโรงพยาบาลอยู่ห่างจากตลาดสดประมาณ ๕๐๐เมตร มีตึก ๑หลัง พร้อมหอประปา ซึ่งใช้น้ำจากเทศบาลตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี มีโรงซักฟอก ๑หลัง และรั้วด้านหน้าโรงพยาบาล

 

       โรงพยาบาลได้ให้บริการแก่ประชาชนเป็นจำนวนมาก จึงทำให้โรงพยาบาลมีสถานที่ให้บริการคนไข้ได้ไม่เพียงพอแก่ความต้องการ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดระนองได้เล็งเห็นปัญหานี้ของโรงพยาบาล จึงจัดงบประมาณพัฒนาจังหวัด เพื่อใช้ในการก่อสร้างตึกเอ็กซเรย์ขึ้น และปรับถนน หน้าโรงพยาบาลให้ดีขึ้นเพื่อความสะดวกในการเดินทางของคนไข้ที่จะมารับบริการจากโรงพยาบาล

       เนื่องจากระนองมีฝนตกชุก ทำให้เกิดปัญหากับคนไข้และญาติ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ดังนั้นโรงพยาบาลจึงได้สร้างอาคารเอนกประสงค์ขึ้นเพื่อเป็นที่เก็บรถและเป็นที่พักของคนไข้และญาติชั่วคราวหลังจากนั้นโรงพยาบาลได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างโรงปั่นไฟขึ้นอีก ๑หลัง เนื่องจากเกิดปัญหาไฟฟ้าของอำเภอกระบุรีดับบ่อย

       ด้านการประปาของอำเภอกระบุรีมีปัญหาน้ำประปาไม่ค่อยไหลจึงทำให้เกิดปัญหาต่อโรงพยาบาล ดังนั้นกองสุขาภิบาลเขต ๘จึงมาทำการขุดเจาะบ่อบาดาลและเดินท่อประปาเข้าถังกรองสำหรับสูบน้ำขึ้นมาใช้ในโรงพยาบาลกระบุรี

จากปริมาณคนไข้ที่มารับบริการจากโรงพยาบาลรวมทั้งอัตราการครองเตียงที่สูงขึ้นทำให้โรงพยาบาลกระบุรีได้รับจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขให้ก่อสร้างตึกผู้ป่วยใหม่อีกหนึ่งหลังขยายการบริการเป็นโรงพยาบาลขนาด ๓๐เตียง ในปีงบประมาณ ๒๕๓๖ซึ่งได้เปิดบริการมาจนกระทั่งทุกวันนี้

เมื่อโรงพยาบาลกระบุรีได้ขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด ๓๐เตียง ทำให้บุคลากรของโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นโรงพยาบาลจึงได้รับจัดสรรงบประมาณด้านสวัสดิการบ้านพักเพื่อรองรับจำนวนบุคลากรจากกระทรวงสาธารณสุขให้ก่อสร้างอาคารดังนี้

   ปีงบประมาณ  ๒๕๓๘     สร้างบ้านพักระดับ ๓ - ๔จำนวน ๑หลัง,  อาคารพักพยาบาล ๑๒ห้อง จำนวน  ๑หลัง

   ปีงบประมาณ  ๒๕๓๙     บ้านพักระดับ ๓ - ๔จำนวน ๑ หลัง บ้านพักระดับ ๕-๖จำนวน ๑ หลัง

   ปีงบประมาณ  ๒๕๔๐  บ้านพักระดับ ๓ - ๔จำนวน ๑ หลัง บ้านพักระดับ๕-๖ จำนวน ๑ หลัง
   
ด้านถนนได้รับการปรับปรุงจากเดิมที่เป็นถนนลาดยาง โรงพยาบาลกระบุรีได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในปีงบประมาณ ๒๕๓๗ส่วนหนึ่ง และในปีงบประมาณ ๒๕๔๐ อีกส่วนหนึ่งส่วนระบบประปาซึ่งจากเดิมเป็นเพียงการสูบน้ำบาดาลและเดินท่อประปาผ่านถังกรอง  โรงพยาบาลกระบุรีได้รับจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขให้ดำเนินการก่อสร้างระบบประปามาตรฐานขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๓๙

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบุรี
๑. นายแพทย์จตุพร    เทียมทัน        ๒๕๒๐ – ๒๕๒๒

๒. นายแพทย์ธวัชชัย  ธิรานุชิต         ๒๕๒๒ – ๒๕๒๓

๓. นายแพทย์อธิศักดิ์   ตันสุเมธ       ๒๕๒๓ - ๒๕๒๕

๔. แพทย์หญิงวรรธนี   วิธินันทกิต     ๒๕๒๕ - ๒๕๒๖

๕. นายแพทย์วิเชษฐ์   ปิติเกื้อกูล      ๒๕๒๖ - ๒๕๔๐

๖. นายแพทย์ธงชัย     กีรติหัตถยากร ๒๕๔๐ - ๒๕๔๓

๗. นายแพทย์พิสัณห์   นามเกิด        ๒๕๔๓ - ๒๕๔๕

๘. นายแพทย์ประพนธ์ เปี่ยมอนันต์    ๒๕๔๕ – ๒๕๔๗

๙. นายแพทย์ภัสรเทพย์   อนุรักษ์ไพบูลย์    ๒๕๔๗ – ๒๕๔๘

๑๐. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์   ฐิติพันธ์ดำรง      ๒๕๔๘ – ๒๕๕๐

๑๑. นายแพทย์นพพร    สัตตบงกช     ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑

๑๒. นายแพทย์สันติ    กิจสิริวิศาล      ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓

๑๓. นายแพทย์ชัยพร   สุชาติสุนทร    ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕

๑๔. นายแพทย์อดิศักดิ์   ยังสุนิตย์     ๒๕๕๕-๒๕๖๑

๑๕. นายแพทย์นรเทพ    อัศวพัชระ     ๒๕๖๑-๒๕๖๒

๑๖. แพทย์หญิงศวิตา   เขมะพันธุ์มนัส     ๒๕๖๒-๒๕๖๓

๑๗. นายแพทย์นรเทพ    อัศวพัชระ    ๒๕๖๓-๒๕๖๔

๑๘. นายบำรุง  โกยทอง      ๒๕๖๔-๒๕๖๖

๑๙. แพทย์หญิงณัฐณิชา   แซ่นึ่ง     ๒๕๖๖-ปัจจุบัน


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
จัดทำโดย ศูนย์ข้อมูล สารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลกระบุรี โทร 077-891036 ต่อ 200
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5