โรงพยาบาลกระบุรี จังหวัดระนอง ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.kraburihospital.go.th/th Thu, 04 Aug 2022 13:44:58 โรงพยาบาลกระบุรี ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 รอบที่ 2 เข็มที่ 2 ณ โรงพยาบาลกระบุรี http://www.kraburihospital.go.th/th/?name=news&file=readnews&id=166 http://www.kraburihospital.go.th/th/images/icon/Apps.png

  

1621383564
โรงพยาบาลกระบุรีจัดพิธีรับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ http://www.kraburihospital.go.th/th/?name=news&file=readnews&id=133 http://www.kraburihospital.go.th/th/icon/news_1602996818.jpg

โรงพยาบาลกระบุรีจัดพิธีรับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง    พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์

1602996818
กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎพระจอมกล้าเจ้าอยู่หัว http://www.kraburihospital.go.th/th/?name=news&file=readnews&id=132 http://www.kraburihospital.go.th/th/icon/news_1602946573.jpg

โรงพยาบาลกระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมกล้าเจ้าอยู่หัว 18 ตุลาคม 2563

1602946573
กิจกรรมและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการล้างมือเนื่องในวันล้างมือโลก http://www.kraburihospital.go.th/th/?name=news&file=readnews&id=131 http://www.kraburihospital.go.th/th/icon/news_1602849373.jpg

โรงพยาบาลกระบุรี จัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการล้างมือเนื่องในวันล้างมือโลก 15 ตุลาคม 2563

1602849373
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร http://www.kraburihospital.go.th/th/?name=news&file=readnews&id=130 http://www.kraburihospital.go.th/th/icon/news_1602770173.jpg

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 18.30น. แพทย์หญิงศวิตา เขมะพันธุ์มนัส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมลำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี 1602770173 กิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร http://www.kraburihospital.go.th/th/?name=news&file=readnews&id=129 http://www.kraburihospital.go.th/th/icon/news_1602672988.jpg

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกระบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล “ปฎิธานความดี...ความดีเริ่มได้ที่เรา”เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อร่วมกัน 1602672988 พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร http://www.kraburihospital.go.th/th/?name=news&file=readnews&id=128 http://www.kraburihospital.go.th/th/icon/news_1602672973.jpg

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 แพทย์หญิงศวิตา เขมะพันธุ์มนัส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบุรีและคณะเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมพิธีทำบุญข้าวสารอาหารแห้ง พระสงค

1602672973
โรงพยาบาลกระบุรีร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร http://www.kraburihospital.go.th/th/?name=news&file=readnews&id=127 http://www.kraburihospital.go.th/th/icon/news_1602689429.jpg

โรงพยาบาลกระบุรีร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

1602689429
โรงพยาบาลออกกิจกรรมให้ความรู้โรค Covid-19 http://www.kraburihospital.go.th/th/?name=news&file=readnews&id=111 http://www.kraburihospital.go.th/th/icon/news_1584396797.jpg

โรงพยาบาลออกกิจกรรมให้ความรู้โรค Covid-19

1584396797
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนองเปิดการจัดงานงานวิ่งกระบุรีมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 http://www.kraburihospital.go.th/th/?name=news&file=readnews&id=73 http://www.kraburihospital.go.th/th/icon/news_1570438384.jpg

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2562 นายแพทย์นรเทพ. อัศวพัชระ. รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนองและแพทย์หญิงศวิตา เขมพันธ์มนัส. ผู้อำนวยการรพกระบุรีพร้อมนายบำรุง. โกยทองสาธารณสุขอำเภอกระบุรี และผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง กล่าวรายงานการจัดงานวิ่ง 1570438384