โรงพยาบาลกระบุรี จังหวัดระนอง ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.kraburihospital.go.th/th Tue, 19 Mar 2019 10:32:02 ทีมควบคุมโรคกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย http://www.kraburihospital.go.th/th/?name=news&file=readnews&id=49 http://www.kraburihospital.go.th/th/icon/news_1552965613.jpg

วันที่18 มีนาคม 2562 ทีมควบคุมโรค รพ.กระบุรี ร่วมกับทีมควบคุมโรค อบต.น้ำจืด ลงควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ม.1 ปลายคลอง และ ม.4 ดอนตาปอด ด้วยการพ่นสารเคสมีกำจัดยุงตัวแก่ และกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงด้วยทรายอะเบท และให้ความรู้และค้นหาผู้ป่วยเพิ่ม 1552965613 สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 11 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสาธารณสุขของคปสอ.กระบุรีและรพ.สต.มะมุ http://www.kraburihospital.go.th/th/?name=news&file=readnews&id=6 http://www.kraburihospital.go.th/th/icon/news_1552543671.jpg

วันที่ 30 มกราคม 2562 นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 11 นางจิราภรณ์ อุ่นเสียม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสาธารณสุข รพ.สต.มะมุ คปสอ.กระบุรี 

1552543671