ชื่อ - นามสกุล :นายแพทย์นรเทพ อัศวพัชระ
ตำแหน่ง :นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
หน้าที่หลัก :รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบุรี
ที่อยู่ :168 หมู่ 2 ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง
Telephone :077-880541
Email :