ชื่อ - นามสกุล :นายบำรุง โกยทอง
ตำแหน่ง :สาธารณสุขอำเภอกระบุรี
หน้าที่หลัก :รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบุรี
ที่อยู่ :168 หมู่ 2 ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
Telephone :
Email :