หมวดหมู่ : ข่าวรอบรั้วโรงพยาบาล
หัวข้อ : กิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โดย : itcenter
อ่าน : 1644
พุธ ที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

Girl in a jacket

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกระบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล “ปฎิธานความดี...ความดีเริ่มได้ที่เรา”เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภัคดี    และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมุ่งเน้นกิจกรรมการปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านปลายคลอง  กำจัดวัชพืช ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ พรวนดิน บำรุงดิน จัดเก็บขยะ ทำความสะอาดถนนและทาง โดยมีนายเฉลิมพล ครุอำโพธิ์ นายอำเภอกระบุรีเป็นประธานในพิธี ณ. บ้านปลายคลอง หมู่ที่1 ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง