หมวดหมู่ : ข่าวรอบรั้วโรงพยาบาล
หัวข้อ : กิจกรรมและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการล้างมือเนื่องในวันล้างมือโลก
โดย : itcenter
อ่าน : 5910
ศุกร์ ที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

Picture BY E29ORP

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 แพทย์หญิงศวิตา เขมะพันธุ์มนัส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริการปฐมภูมิฯ จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันล้างมือโลก 15 ตุลาคม 2563 ของทุกปี โดยได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการล้างมือ และสอนการล้างมือที่ถูกต้อง    7 ขั้นตอน ให้แก่ผู้มารับบริการเพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอนามัยการล้างมือให้ถูกต้องจนเกินเป็นนิสัยรักสุขภาพ ณ.ลานเอนกประสงค์ โรงพยาบาลกระบุรี อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง