หมวดหมู่ : ข่าวรอบรั้วโรงพยาบาล
หัวข้อ : โรงพยาบาลกระบุรีจัดพิธีรับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์
โดย : e29orp
อ่าน : 4655
อาทิตย์ ที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

Picture BY E29ORP

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 โรงพยาบาลกระบุรีได้จัดพิธีรับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์            โดยมีนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เหล่ากาชาดจังหวัดระนอง ร่วมเป็นเกียรติ          ในพิธีมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยครอบครัวแสงสิริไพบูลย์และพี่น้องสำนักกฎหมายและที่ดินชลประทาน                ซึ่งมีนายเฉลิมพล ครุอำโพธิ์ นายอำเภอกระบุรี นายบำรุง โกยทอง สาธารณสุขอำเภอกระบุรี                  และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกระบุรี เป็นประธานในการรับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์               แก่โรงพยาบาลกระบุรีในครั้งนี้ โดยพิธีดังกล่าวจัด ณ. โรงพยาบาลกระบุรี อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง