หมวดหมู่ : ประกาศความโปร่งใสภาครัฐ(ITA)
หัวข้อ : แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
โดย : e29orp
อ่าน : 1001
พุธ ที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ดาวนโหลดไฟล์ PDF