หมวดหมู่ : ข่าวรอบรั้วโรงพยาบาล
หัวข้อ : โรงพยาบาลกระบุรี ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 รอบที่ 2 เข็มที่ 2 ณ โรงพยาบาลกระบุรี
โดย : e29orp
อ่าน : 3076
พุธ ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

โรงพยาบาลกระบุรี ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 รอบที่ 2 เข็มที่ 2  ณ โรงพยาบาลกระบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน1,000 คน ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ อสม. ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้า ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและประชาชนทั่วไป เป็นวันที่ 3 พร้อมลงทะเบียน  Line Official Account “หมอพร้อม”  เพื่อติดตามผลหลังการฉีดวัคซีน ทุกคน โดยมีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนตลอดระยะเวลา 3 วัน รวมทั้งสิ้น 988 คน  คิดเป็นร้อยละ 98.80เปอร์เซ็นต์ เหลืออีก 12 คน อยู่ระหว่างกักตัว และมีไข้ จะดำเนินการติดต่อเพื่อมารับวัคซีนในครั้งต่อไป การฉีดวัคซีนในครั้งนี้พบผู้มีอาการข้างเขียงภายหลังได้รับวัคซีน จำนวน 3 ราย