หมวดหมู่ : ประกาศความโปร่งใสภาครัฐ(ITA)
หัวข้อ : สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบไตรมาส4
โดย : e29orp
อ่าน : 769
ศุกร์ ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบไตรมาส4

ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเดือนกันยายน 2564 ดาวน์โหลด

เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน หรือเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2564 ดาวน์โหลด  

บันทึกข้อความ การดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบไตรมาส4 2564 ดาวน์โหลด

บันทึกขอเผยแพร่ การดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบไตรมาส4 2564 ดาวน์โหลด